คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหารกล่องและเบเกอรี

คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบอาหารกล่อง จำนวน 267 กล่อง และเบเกอรี จำนวน 100 ชิ้น นำโดย คุณสิริเกศ  มาทอง  คุณเสาวณีย์  พงศ์จิราธเนศ  และคุณชัญญา แซ่เตีย เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
2/2/2564 - 2/3/2564