รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ CPE และ SIM CARD จำนวน 10,000 ชิ้น

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย  รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ นพ.สิชล  ลือฤทธิพงษ์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันเเละสังคม รับมอบ CPE และ SIM CARD จำนวน 10,000 ชิ้น จาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพิรุณ  ไพรีฟ่ายฤทธิ์ พร้อมคณะ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
1/2/2564 - 1/3/2564