ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบตู้ความดันบวก จำนวน 3 ตู้ พร้อมหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000 ชิ้น

 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย  รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบตู้ความดันบวก จำนวน 3 ตู้ พร้อมหน้ากาก Face Shield จำนวน 10,000  ชิ้น จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ประพจน์  ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดร.เฉลิมพล  เปล่งสะอาด รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รศ.ดร.วีรชัย  ชัยวรพฤกษ์  ผู้พัฒนาตู้ความดันบวก และ ผศ.ดร.คุณยุติ  เอี่ยมสอาด ผู้พัฒนาหน้ากาก Face Shield เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
1/2/2564 - 1/3/2564