คุณอรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ รับมอบขนมหวาน จำนวน 100 ถ้วย

คุณอรภรณ์  ดำรงวัฒนกุล  รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านวิชาการ รับมอบขนมหวานสาคูแคนตาลูป จำนวน 100 ถ้วย จากครัวบ้านยี่สาร นำโดยคุณชัญญา  แซ่เตีย เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
28/1/2564 - 28/2/2564