ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากาก Faceshield จำนวน 100 ชุด

ศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ หน้ากาก Faceshield จำนวน 100 ชุด โดย บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
25/1/2564 - 25/2/2564