ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ มูลค่า 64,000 บาท

ศ.นพ.กีรติ  เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลาภาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ รับมอบหมวกนิรภัย จำนวน 200 ใบ มูลค่า 64,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศิริราชรณรงค์สวยหมวกนิรภัย “We Care We Save 2564” จาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นำโดย คุณพงศธร  เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด คุณสุรชัย เพชรพงษ์ ผู้จัดการทั่วไปแผนกบริหารสำนักงาน และคุณเจริญรัตน์ เลิศอานันท์ภร ผู้จัดการส่วนองค์กรสัมพันธ์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
25/1/2564 - 25/2/2564