รศ. พญ. เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ อาหารกล่องและเบเกอรี

รศ. พญ. เบญจาภา  เขียวหวาน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ อาหารกล่อง จำนวน 240 กล่อง และเบเกอรี จำนวน 150 ชิ้น จาก คุณสิริเกศ  มาทอง  คุณเสาวณีย์  พงศ์จิราธเนศ และคุณชัญญา  แซ่เตีย พร้อมครอบครัว เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
25/1/2564 - 25/2/2564