คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบ ขนมเบเกอรีและเครื่องดื่ม

คุณจุฑามาศ ค้าแพรดี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอกและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล รับมอบ ขนมเบเกอรี จำนวน  115 ชิ้น และเครื่องดื่ม จำนวน 55 ขวด จาก บริษัท พรกิจเจริญมาร์เก็ตติ้ง 2012 จำกัด ร่วมกับ ร้านหลงจันทร์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
22/1/2564 - 22/2/2564