ฝ่ายการพยาบาล รับมอบข้าวหน้าไก่ จำนวน 80 กล่อง พร้อมขนมเค้กญี่ปุ่น

ฝ่ายการพยาบาล รับมอบข้าวหน้าไก่ จำนวน 80 กล่อง พร้อมขนมเค้กญี่ปุ่น  จาก คุณสิริเกศ  มาทอง เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
19/1/2564 - 19/2/2564