ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วม รศ. น.ต. นพ. คามิน  ชินศักดิ์ชัย  ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก คุณลพนา  คงเสรี เพื่อสมทบกองทุน โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
15/1/2564 - 15/2/2564