ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย อ.นพ. สุชาย  ศรีทิพยวรรณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท จาก พญ.สมพร  หาญพาณิชย์ เพื่อสมทบกองทุน พัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และกองทุน พรสุดา  หาญพาณิชย์ เพื่อหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
15/1/2564 - 15/2/2564