รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 402 ชุด พร้อมอาหารและขนม

รศ.นพ.นริศ   กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 402  ชุด พร้อมอาหารและขนม จาก คุณชัญญา และกลุ่มเพื่อน MASTER CHEF JUNIOR SS1 , อสังหาริมทรัพย์ทุกหน่วยงาน , EXPRUKSA , กลุ่ม INFLUENCERS , EXMBA , ABAC , ครอบครัว และทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
15/1/2564 - 15/2/2564