รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

รศ.พญ.เบญจาภา  เขียวหวาน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกนกพร  จูฑา  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมการเงินภายในประเทศ และคุณวีระชัย  อมรรัตน์  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ เพื่อสมทบทุน 
พัฒนาแพทยศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
29/12/2563 - 29/1/2564