ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

 

ศ.นพ.ธวัชชัย  อัครวิพุธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด นำโดย คุณวีรวัฒน์  อริยะวิริยานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เพื่อสมทบทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
28/12/2563 - 28/1/2564