ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก บริษัท เลิศสยามสตีล จำกัด นำโดย คุณสวนิศ วงศ์ดีเลิศสกุล เพื่อสมทบกองทุน ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ  ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
8/12/2563 - 8/1/2564