ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จาก บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณสุทัศน์  คงดำรงเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.15 น. ณ สำนักผู้อำนวยการศิริราช ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
3/12/2563 - 3/1/2564