รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จาก บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณจันทร์ภา  พลางกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแบรนด์ญี่ปุ่น คุณพัชนีวรรณ  ตันประวัติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด เพื่อสมทบกองทุน ศิริราชสู้ภัยโควิด เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
16/11/2563 - 16/12/2563