รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องดื่มวิตามินซีผสมเบต้ากลูแคน จำนวน 30 ลัง จำนวน 900 ขวด

  

รศ.นพ.นริศ   กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องดื่มวิตามินซีผสมเบต้ากลูแคน จำนวน 30 ลัง จำนวน 900 ขวด จาก บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด นำโดย คุณมนต์ฤดี  อัครราช เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

  

งานสื่อสารองค์กร
16/11/2563 - 16/12/2563