ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท จาก ตระกูลเลาหวินิจ โดย คุณสุเทพ  เลาหวินิจ  เพื่ออุทิศให้คุณพ่ออรัญ เลาหวินิจ จากครอบครัว เลาหวินิจ เพื่อสมทบกองทุน ผู้สูงอายุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
12/11/2563 - 12/12/2563