ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท และ มอบทีวี จำนวน 2 เครื่อง และไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย ศ.คลินิก พญ. มานี  ปิยะอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ผู้สูงอายุ และมอบ ทีวี จำนวน 2 เครื่อง และไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง จาก คุณวรวรรต – คุณกุลวีณ์กร  ศรีสอ้าน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
9/11/2563 - 9/12/2563