ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท และ Slit lamp เครื่องตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 900,000 บาท

 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท จาก ผศ.พญ.สุชาดา  กัมปนาทแสนยากร เพื่อสมทบกองทุน ผู้สูงอายุ และมอบ Slit lamp เครื่องตรวจตาชนิดลำแสงแคบ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 900,000 บาท เพื่อมอบให้ ภาควิชาจักษุวิทยาเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
9/11/2563 - 9/12/2563