ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเตียงตรวจภายในและทำหัตถการปรับไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง มูลค่า 340,000 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.สุรศักดิ์  อังสุวัฒนา หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รับมอบเตียงตรวจภายในและทำหัตถการปรับไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง มูลค่า 340,000 บาท เพื่อ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาจาก คุณเงินกอง  เติมวิวัฒน์ โดยคุณอนงค์  ทีปสุวรรณ  เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
9/11/2563 - 9/12/2563