ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดอิงค์เจ็ท สี Epson รุ่น WF-C869R จำนวน 3 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 104,900 บาท

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย ผศ. ดร. พุฒินันท์  แพทย์พิทักษ์ หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ รับมอบเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดอิงค์เจ็ท สี Epson รุ่น WF-C869R จำนวน 3 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 104,900 บาทจาก บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณฤทธิไกร  เตชเมธากุล และคุณสุธิสา บุญนิรันดร์และบริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด นำโดย คุณวัลลภา  วัฒนชัยกุลวงศ์ คุณเทิดไทย  คำอั้ว และคุณประวิทย์  สกุลเอื้อ เพื่อมอบให้สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
2/11/2563 - 2/12/2563