รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

รศ.นพ.รัฐพล  ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จาก มูลนิธิเอสซีจี นำโดย คุณสุวิมล   จิวาลักษณ์  กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอส.ซี.จี. เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
5/11/2563 - 5/12/2563