ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหุ่นยนต์นินจา จำนวน 1 เครื่อง

 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์   วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมด้วย รศ.นพ.เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  รับมอบหุ่นยนต์นินจา จำนวน 1 เครื่อง  จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ ศิริพร้อมคณะ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
29/10/2563 - 29/11/2563