รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบวิกผม จำนวน 100 หัว

รศ.นพ.เชิดชัย   นพมณีจำรัสเลิศ  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบวิกผม จำนวน 100 หัว จาก มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หน่วยเคมีบำบัดโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
28/10/2563 - 28/11/2563