ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบรถแอมบูแลนซ์ จำนวน 2 คัน มูลค่า 6,750,000 บาท

ผศ.นพ.ธารา  วงศ์วิริยางกูร   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบรถแอมบูแลนซ์ จำนวน 2 คัน มูลค่า 6,750,000 บาท จาก บริษัท  อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด บริษัทในเครือ และ มูลนิธิอุทยานธรรม พร้อมคณะ นำโดย คุณสมเกียรติ   ฉันทวานิช  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ หน้าตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
23/10/2563 - 23/11/2563