รศ. นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่อง ULTRASOUND ตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

รศ. นพ. ไชยรัตน์  เพิ่มพิกุล  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่อง ULTRASOUND  ตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช จาก คุณจันทร์ทิมา   ท้วมสอาด  เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
21/10/2563 - 21/11/2563