รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

รศ.พญ.เบญจาภา   เขียวหวาน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 20 ถุง จาก คุณวิวัฒน์  สุวรรณนภาศรี ประธานกรรมการบริษัท ไอ ซี พี มาสค์ จำกัด   เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

งานสื่อสารองค์กร
15/10/2563 - 16/11/2563