รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 125,000 บาท

 

รศ.นพ.นริศ   กิจณรงค์  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 125,000 บาท จาก บริษัท สินสมบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด นำโดย คุณสุรีย์   วงศ์สืบชาติ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ โถงตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
8/10/2563 - 8/11/2563