รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

 

รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ   ศิริวัฒนอักษร  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมด้วย รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท จาก บริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  นำโดย คุณอารีย์  สังขวณิช พร้อมครอบครัว เพื่อสมทบกองทุน ทุนธงวันมหิดล เพื่อผู้ป่วยยากไร้ และซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองผู้อุปการคุณ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช


งานสื่อสารองค์กร
25/9/2563 - 25/10/2563