ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท

22/8/2556


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบอุปกรณ์ช่วยสื่อสารผ่านทางสายตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาต มูลค่า 185,000 บาท

22/8/2556


ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท

18/7/2556


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 9,398,766.85 บาท

18/7/2556


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 9,398,766.85 บาท

15/7/2556


รศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

29/5/2556


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบที่นอนป้องกันการเกิดแผลกดทับ ESWELL มูลค่า 680,000 บาท

26/3/2556


มูลนิธิบรรหาร – แจ่มใส ศิลปอาชา มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

5/3/2556


แพทย์ศิริราชรุ่น 92 นำโดย รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท

20/2/2556


ผศ.พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร รับมอบเงินบริจาค จากนักเรียนโรงเรียนสุภัทรา จำนวน 12,233.25 บาท

18/2/2556


ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รับมอบเงินบริจาค จากศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น ๗๓ พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๑๑ จำนวนเงิน 2,000,000บาท

18/2/2556


ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รับมอบเงินบริจาค จากศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น ๗๓ พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๑๑ จำนวนเงิน 2 ล้านบาท

13/2/2556


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น รวมมูลค่า 850,000 บาท

8/2/2556


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร มอบเงินบริจาค จาก บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 500,000 บาท

14/1/2556


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร มอบเงินบริจาค จาก คุณจรีพร เทพผดุงพร จำนวนเงิน 6,000,000 บาท

14/1/2556


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร มอบเงินบริจาค จาก คุณนำชัย นำชัยศิริ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

14/1/2556


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร มอบเงินบริจาค จาก บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

14/1/2556


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร มอบเงินบริจาค จาก บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 20,000,000 บาท

14/1/2556


ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร มอบเงินบริจาค จากรศ.นพ.อติเรก จิวะพงศ์ จำนวนเงิน 3,000,000 บาท

14/1/2556


ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบเงินบริจาค จาก คุณพรรษา สวัสดิ์ประสิทธิ์ จำนวน 1,000,000 บาท

26/12/2555
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]