ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท

21/5/2563


อ.นพ.ลือชา บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ ชุด PPE จำนวน 200 ชุด

21/5/2563


รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 44,444 บาท

19/5/2563


ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

14/5/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี จำนวน 1 ตู้

14/5/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ น้ำพริกเลิศธัญรส จำนวน 2 ลัง

14/5/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ ผลผลิตมะม่วง จำนวน 500 กล่อง

14/5/2563


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ จำนวน 40 กิโลกรัม

14/5/2563


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ อาหารกล่อง โครงการ Chef Cares

14/5/2563


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยพลังแสงยูวีซีเข้มข้นสูงมาก มูลค่า 3,000,000 บาท

20/5/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบหน้ากากอนามัย Mask Strap จำนวน 500 ชิ้น

20/5/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด

20/5/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบอ่างล้างมือ จำนวน 10 ตัว และ ถังเก็บน้ำเสีย จำนวน 10 ถัง

20/5/2563


รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบตู้ความดันลบ จำนวน 1 ตู้

20/5/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท

20/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ อาหารพร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

20/5/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

20/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

20/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ ภาพวาดสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และภาพวาดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 2 ภาพ

20/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 51,200 ชิ้น

20/5/2563
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]