ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท และมอบ Topper 106*198*5 CM จำนวน 200 ชิ้น

28/4/2563


อ.นพ.ลือชา บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด

29/4/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,000 ชิ้น

27/4/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

16/4/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม รับมอบถุงขา จำนวน 500 คู่

1/5/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม รับมอบเงิน จำนวน 76,000 บาท

1/5/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม รับมอบชุดPPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์

1/5/2563


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด

24/4/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบแอลกอฮอล์ 80% และ NIVEA BODY MOUSSE

24/4/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบไปรษณียบัตร

30/4/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและยา พร้อมระบบสื่อสารทางไกล ชื่อ “น้องปิ่นโต

30/4/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 91,340 บาท พร้อมเครื่อง Small isolator capsule for CT จำนวน 1 ชุด มูลค่า 100,000 บาท

30/4/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ นวัตกรรมห้องคัดกรองและตรวจผู้ที่มีความเสี่ยง

29/4/2563


รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อ

29/4/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท

29/4/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบตู้เก็บเชื้อความดันลบและระบบฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ตู้

29/4/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากาก Face Shield

22/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินและผลิตภัณฑ์บริษัท มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

22/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ – บวก จำนวน 2 ห้อง เครื่อง CT Scan และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 23,000,000 บาท

22/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท พร้อมน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย

22/5/2563
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]