ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ. เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี อาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ศาสตราจารย์ระดับ11 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 2 เครื่อง

29/5/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเจลล้างมือ จำนวน 200 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น

28/5/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท และสายรัดหน้ากากอนามัย จำนวน 50,000 ชิ้น

28/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 400 ชุด สเปย์แอลกอฮอล์ จำนวน 1,002 ขวด และน้ำเต้าหู้ จำนวน 500 ถุง

28/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท

28/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท

28/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ มอบเงินจำนวน 30,000 บาท และ ขนม ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ Face Shield

15/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท

15/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ หน้ากากอนามัย N95 และชุด PPE

15/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ มอบเงินจำนวน 30,000 บาท และ ขนม ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ Face Shield

15/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท

15/5/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 102,888 บาท

25/5/2563


อ.นพ.ลือชา บุญทวีกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ ถุงซักผ้าละลายน้ำได้ จำนวน 4,000 ใบ

25/5/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบตู้เย็น จำนวน 2 เครื่อง และไมโครเวฟ จำนวน 10 เครื่อง

25/5/2563


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 2,000 ชิ้น

26/5/2563


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบร่มสนาม และขนมขบเคี้ยว

8/5/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ ชุดป้องกันเชื้อ PPE และหน้ากาก Face Shield

5/5/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ แอลกอฮอล์และน้ำดื่ม

30/4/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น

5/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

21/5/2563
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]