ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบสติ๊กเกอร์สำหรับคัดกรอง COVID - 19

17/4/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

26/3/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด และ อุปกรณ์การแพทย์ Leg Cover จำนวน 500 คู่

28/4/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

30/3/2563


รศ. นพ.เดโช จักราพานิชกุล หัวหน้าสาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ AR Professional Consult Powered by True 5G เพื่อร่วมพัฒนา USE CASE ที่ใช้งานผ่านเครือข่ายอัจฉริยะTrue 5G

12/5/2563


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 150 ชิ้น

1/5/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากาก Face Shield จำนวน 96 ชิ้น

1/5/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 14,746,533.15 บาท

5/6/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบชุด PPE จำนวน 1,410 ชุด

8/5/2563


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบชุด PPE จำนวน 900 ชุด

2/6/2563


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 14,000 ชิ้น

2/6/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบแว่นนิรภัยป้องกันหมอกฝ้าให้กับบุคลากรทางการแพทย์

2/6/2563


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเครื่องวัดอุณภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด แบบตั้งพื้น มูลค่า 90,000 บาท

2/6/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

2/6/2563


รศ. พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ ชุด PPE และ หน้ากากอนามัย

2/6/2563


รศ. พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ ชุด PPE จำนวน 70 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 140 ชิ้น และหน้ากาก Face shield จำนวน 100 ชิ้น

2/6/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

28/5/2563


รศ. พญ. นันทกร ทองแตง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

29/5/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบตู้ตรวจตรวจคัดกรอง COVID-19 (Modular Swab Unit) จำนวน 1 ตู้

29/5/2563


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ และอาหารแช่แข็ง จำนวน 8 กล่อง

29/5/2563
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]