ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่อง Thermo Scan จำนวน 15 เครื่อง

23/6/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ จำนวน 10,000 ชิ้น

23/6/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

22/6/2563


รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

22/6/2563


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ เครื่องช่วยหายใจ McGRATH MAC จำนวน 1 เครื่อง

22/6/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ หน้ากากอนามัย N95 3M จำนวน 1,000 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 10 ชุด

19/6/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ แผ่นรองซับ “ซ้อฟเท็กซ์” จำนวน 50 ชิ้น

18/6/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ หน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศ PAPR (Power Air Purifying Respiratory) จำนวน 6 ชุด

18/6/2563


รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลผิวหน้า รวมมูลค่า 18,877,750 บาท

25/5/2563


รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 2,000,000 บาท

17/6/2563


รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบ แอลกอฮอล์ PROMT แบบปั๊ม จำนวน 200 ขวด และ แอลกอฮอล์ PROMT แบบการ์ดพกพา จำนวน 227 ชิ้น

17/6/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบหน้ากากอนามัยผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น

16/6/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE จำนวน 358 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 2,000 ชิ้น

16/6/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 300,000 บาท

10/6/2563


ผศ. นพ. มนศักดิ์ ชูโชติรส ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาวิชาสูติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบซองเก็บหน้ากากอนามัย จำนวน 18,800 ชิ้น

15/6/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE จำนวน 200 ชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 96 ขวด

8/6/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

8/6/2563


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) จำนวน 500 ชุด

17/4/2563


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบเงิน จำนวน 150,000 บาท

17/4/2563


ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

17/4/2563
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]