ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,100,000 บาท

22/9/2565


ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 5,500,000 บาท

22/9/2565


รศ.ดร.นพ. วิฑูรย์ ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท

22/9/2565


รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

23/9/2565


ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท

22/9/2565


ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท

16/9/2565


ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 66,638,266.72 บาท

15/9/2565


ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

7/9/2565


รศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องล้างไต จำนวน 1 เครื่อง

1/9/2565


รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท

1/9/2565


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบรูปปั้นสเก็ตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

15/8/2565


รศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 400,000 บาท

22/8/2565


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 11,155,121.88 บาท

15/8/2565


รศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 364,000 บาท

15/8/2565


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบถุงปูนรักษ์โลกให้ ศิริราช จำนวน 6,200 ใบ

15/8/2565


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 10,00,000 บาท

9/8/2565


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท

8/8/2565


รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 208,230 บาท

8/8/2565


คุณปรานอม สงวนพันธุ์ หัวหน้าหน่วย รับ-ส่งต่อผู้ป่วยและรถพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง

19/8/2565


รศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท

22/8/2565
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]  หน้า 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  [หน้าต่อไป>]   [10 หน้าต่อไป>>]   [หน้าสุดท้าย]