ข่าวผู้บริจาคทั้งหมด


ภาพบรรยากาศเยี่ยมอวยพรปีใหม่ผู้อุปการะและผู้ทำคุณประโยชน์เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2551

18/1/2551


พิธีพระราชทานเพลิงศพ
นางวิรัตน์ คุ้มพวงเพชร ผู้อุปการะกิตติมศักดิ์พิเศษ ของคณะฯ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ณ เมรุวัดเทพศิรินทร์ทราวาส

18/1/2551


ศ.พญ.ลีนา องอาจยุทธ รับมอบเครื่องฟอกไต จากคุณสุรีย์ วงศ์ตลาดขวัญ และครอบครัว จำนวน 1 เครื่อง

15/1/2551


รศ.พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา รับมอบเงินจาก คุณประยูร ธรรมสังวร เพื่อสมทบทุน “ภาควิชาจักษุวิทยา”

11/1/2551


ผศ.พญ.สุชาดา กัมปนาทแสนยากร รับมอบเงินจากมูลนิธิเอกชัย นพจินดาจำนวน 200,000 บาท

4/1/2551


ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ รับมอบเงินจากพระเทพสังวรญาณ(หลวงตาพวง สุขินฺทริโย) วัดศรีธรรมาราม จังหวัดยโสธร

4/1/2551


คุณชลัช ศิริภาคย์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อตั้งทุน “ชลัช ศิริภาคย์”

18/12/2550


คุณทองคำ เมฆโต บริจาคเงินเพื่อตั้งทุน"ปรับปรุงหอผู้ป่วย CCU ,ICCU ตึกอัษฎางค์"

6/12/2550


ธนาคารไทยพาณิชย์บริจาคเงินจำนวน 10 ล้านบาท

6/12/2550
[หน้าแรก]   [<<ย้อนกลับ 10 หน้า]   [<ย้อนกลับ]