กิจกรรมหน่วยงาน
: กิจกรรมหน่วยงาน :

โครงการติดดาว ปี 2561 [7/2/2562 16:18:26]

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประชุมวิชาการ Quality Conference วันที่ 16 ส.ค. 2561 [3/8/2561 10:46:48]
ข่าวสารหน่วยงานทั้งหมด>>
สาระความรู้
: สาระความรู้ :
ข่าวสาร UM

ข่าวสาร 6/2562 "วิเคราะห์ถึงราก (Root Cause Analysis) ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน"

ข่าวสาร 5/2562 "Gantt chart ทำง่าย ได้ประโยชน์"

ข่าวสาร 4/2562 "โปรแกรม Tableau & ระบบรายงานสถิติการใช้ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช"

ข่าวสาร 3/2562 "โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายด้านการใช้ทรัพยากรสำหรับโครงการติดดาว"
นวัตกรรมดีเด่น UM ประเภทหน่วยงาน
ยิงครั้งเดียว ได้นกหลายตัว
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการโดยการพัฒนาระบบนัดหมาย
โครงการเวสท์แบงก์
การสร้างระบบการจัดการสำหรับโครงการ Provider for External Quality Assessment Program in Parasitology
การประเมินคุณภาพการใช้งานหลอด Rapid Biological Ethylene Oxide Controlเพื่อการทำให้ปราศจากเชื้อ
Save Power by Our Power
สาระความรู้ทั้งหมด>>