คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : บริการทางการแพทย์
 

               คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช ให้บริการตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาทางการแพทย์ รวมถึงการให้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ การทำหัตถการและการผ่าตัด รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบ ที่ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษฯ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

เวลาเปิดให้บริการตรวจรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

  • วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  16.00  -  20.00  นาฬิกา
  • วันเสาร์               ตั้งแต่เวลา  08.00  -  16.00  นาฬิกา
  • วันอาทิตย์           ตั้งแต่เวลา   08.00  -  16.00  นาฬิกา 

** ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของโรงพยาบาลศิริราช **

   
    มิถุนายน 2024