คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ข่าวสาร/เหตุการณ์ต่างๆ
  
ประกาศวันหยุดทำการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช ประจำเดือน มิถุนายน 2562
28/5/2562 14:23:09
-------------------------------------------------------------------
  
1 เมษายน 2562 พกถุงผ้า งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยา " ศิริราช รักษ์โลก"
7/2/2562 9:27:38
-------------------------------------------------------------------
    
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
       
  >>

ที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการคลินิกพิเศษฯ

       1. อาคารจอดรถตึกอุบัติเหตุ (ตั้งแต่ชั้น ที่ 2- 11 )

    2. อาคารจอดรถหอพักคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตรงข้ามศาลาน้ำร้อน) อาคาร A  มีรถรับ-ส่ง ออกทุก 15 นาที

    3. อาคารจอดรถหอกีฬา (จอดได้ที่ชั้น 2-10 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) และต้องนำรถออกก่อนเวลา 06.00 น. ในวันเวลาราชการ

      ที่จอดรถลำดับที่ 1 และ 2 ผู้รับบริการคลินิกพิเศษฯ จะต้องนำใบเสร็จรับเงินยื่นที่การเงิน เพื่อประทับตราโรงพยาบาลศิริราช จะได้รับสิทธิจอดรถฟรี 4 ชั่วโมง  หลังจากนั้นคิดเพิ่มชั่วโมงละ 10 บาท

            

 

  

 

-----------------------------------------
    มิถุนายน 2019