คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : ข่าวสาร/เหตุการณ์ต่างๆ
  
แค่ยื่นบัตรประชาชน เคลมง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย
25/1/2567 10:05 น.
-------------------------------------------------------------------
  
รับผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม และโรคซึมเศร้า อายุรศาสตร์ทั่วไป
24/1/2567 09:34 น.
-------------------------------------------------------------------
    
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
       
  >> ผู้ที่เคยใช้บริการสามารถตอบแบบสำรวจความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการได้ที่ Link นี้ https://www.enablesurvey.com/r/SPCclinic ขอบคุณสำหรับการตอบเพื่อการพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
-----------------------------------------
    เมษายน 2024