โครงการถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียง ผ่านระบบ Network

                     โครงการถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียง ผ่านระบบ Network จัดทำโดยงานแพทยศาสตรศึกษา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ร่วมกันศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สามารถเข้าชมการประชุมวิชาการต่างๆ ย้อนหลังได้ที่นี่ Click