การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพ สำหรับนักศึกษาแพทย์ รุ่น 1และ 2 ประจำปี 2562

กำหนดการอบรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ ปี 6 รุ่น 2  
เรื่อง Patient Safety
วัน 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45 – 16.15 น.
ณ ห้องปฎิบัติการ 9-12  อาคารศรีสวรินทิรา  ชั้น 5

12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น. สรุป Situation Awareness and Decision Makingผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก (เอกสารประกอบการบรรยาย)

13.15 – 14.15 น. Threat and error management

14.15 – 16.00 น. กิจกรรมกลุ่ม : Most exciting stories
                        (ให้ทุกท่านเล่าประสบการณ์ 5 นาที/คน เลือกเรื่อง+เตรียมนำเสนอ 15 นาที)

16.00 – 16.15 น. สรุป