ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงานที่เสนอขอรับการประเมินรางวัลฯ และตารางเยี่ยมยืนยัน (verify) โครงการติดดาว ประจำปี 2561

ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติผลงานที่เสนอขอรับการประเมินรางวัลฯ
 และตารางเยี่ยมยืนยัน (verify)  โครงการติดดาว ประจำปี 2561

 

                       สืบเนื่องจากคณะฯ จัดการมอบรางวัลโครงการติดดาว ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) เป็นประจำ ทุกปี ซึ่งปีนี้ได้มีการเปิดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ เพื่อลงทะเบียนในการส่งผลงานเข้ารับรางวัลฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2562  ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติผลงานที่เสนอขอรับการประเมินรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2561 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อหน่วยงาน/ นวัตกรรม ที่ผ่านคุณสมบัติฯ พร้อมตาราง verify เพื่อเตรียมรับการประเมินฯ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน และ 1 – 14 พฤษภาคม 2562  โดยงานพัฒนาคุณภาพ จะประสานงานกับหน่วยงานในการเตรียมรับการ verify ต่อไป

 1. ผ่านเข้ารับการ verify ประเภทหน่วยงาน 
 2. ผ่านเข้ารับการ verify ประเภทนวัตกรรม 
 3. ตาราง verify ประเภทหน่วยงาน 
 4. ตาราง verify ประเภทนวัตกรรม 
 5. คำชี้แจง
 6. PPT นำเสนอนวัตกรรม A-D และ G
 7. PPT นำเสนอนวัตกรรม E-F

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 โทร. 97465 98764 98776 ต่อ 111 หรือ 103-7