การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20

20th HA National Forum

รายละเอียดเบื้องต้นในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20

จดหมายเชิญประชุม HA national forum ครั้งที่ 20

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 20 

* การเข้าลงทะเบียนหรือเข้าชมรายละเอียดต่างๆ ในงาน HA National Forum 20th ผ่าน Google Chome, Safari, Mozilla Firefox จะสะดวกกว่า Internet Explorer*

การขอรับคะแนน​ CNE งานประชุมฟอรัมครั้งที่​ 20​

สภาการพยาบาลจะพิจารณาหน่วยคะแนนเป็นรายบุคคล​โดยสมาชิกสามารถยื่นขอคะแนนผ่านเว็บบริการสมาชิกได้ที่ www.tnmc.or.th

หลังจบงานประชุมโดยแนบเอกสารได้แก่
1 ​ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมงาน
2 กำหนดการงาน HA National

*(สามารถดาวน์โหลดได้จากระบบออนไลน์ หลังจากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจตามลิ้ง https://joo.gl/mBPYO  วันที่ 15 มีนาคม 2562)
*ทั้งนี้สำหรับวิทยากร วิชาชีพพยาบาล​ ทางสภาการพยาบาลให้ใช้แนวปฏิบัติเดียวกันกับผู้เข้าร่วมประชุม

 

รูปแบบโปสเตอร์ติดบูธคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในงาน HA National Forum 20th

             - ส่วนหัวโปสเตอร์

             - ส่วนเนื้อหา

* การเข้าลงทะเบียนหรือเข้าชมรายละเอียดต่างๆ ในงาน HA National Forum 20th ผ่าน Google Chome, Safari, Mozilla Firefox จะสะดวกกว่า Internet Explorer*

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด