ขยายเวลาการตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย (Hospital Survey on Patient Safety Culture)

        งานพัฒนาคุณภาพ ขยายเวลาการตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วย (Hospital Survey on Patient Safety Culture) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2566 โปรดคลิกที่

URL: https://siform.si.mahidol.ac.th/siform/view.php?id=156489

(หมายเหตุ แบบสำรวจนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย ความคลาดเคลื่อนทางการแพทย์ และการรายงานเหตุการณ์ใน รพ.ศิริราช ไม่มีการระบุตัวบุคคล และทำการวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น) 

** ขออภัยหากท่านได้ดำเนินการแล้วก่อนได้รับข้อความนี้ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้**