สรพ. ขอเชิญชวนโรงพยาบาลส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพ หรือผลงานวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24

         เนื่องด้วยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กำหนดจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยปี  2567  จัดภายใต้แนวคิดหลัก “Growth Mindset for Better Healthcare System” ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้าด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล ในรูปแบบ on-site ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่  12-15 มีนาคม 2567  โดยการประชุมจัดให้มีการร่วมนำเสนอผลงานที่โดดเด่น สะท้อนถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้วยหลักคิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาคุณภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของสถานพยาบาล ประชาชนทั่วไป และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของการประชุม

  ในการนี้  จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพ หรือผลงานวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย มาตรฐานสถานพยาบาล และการรับรองคุณภาพเข้าร่วมการคัดเลือก (รายละเอียดตามที่แนบมา) ผ่านระบบการรับผลงาน (website : forumhai.com) ภายในวันที่ 30  พฤศจิกายน  2566

:: ศึกษารายละเอียดแนวทางการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย กดที่นี่

 

Image

(ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี HA NATIONAL FORUM 24 ปรับปรุง 19 ธันวาคม 2566_เผยแพร่

(ร่าง) กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum 24 ฉบับปรับปรุง 19 ธันวาคม 2566 อ่านต่อ...

 

Image

แนวคิดการประชุมวิชาการประจำปี HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 24

“Growth Mindset for Better Healthcare System”
ระบบบริการสุขภาพที่ก้าวหน้า ด้วยกรอบความคิดที่กว้างไกล
จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
วันที่ 12-15 มีนาคม 2567 อ่านต่อ...
 
Image

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ ๒๔

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ ๒๔ อ่านต่อ...
Image

สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาลส่งผลงานการพัฒนาคุณภาพ หรือผลงานวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการ HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 24

การส่งผลงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพ หรือผลงานวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยสามารถส่งผลงานได้ทาง www.forumhai.com ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด กำหนดการและแนวทางการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย 

อ่านต่อ...

 
Image

แนวทางการขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของสภาวิชาชีพสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา งานสัมมนาวิชาการระดับประเทศ HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567

แนวทางการขอรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของสภาวิชาชีพสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา งานสัมมนาวิชาการระดับประเทศ HA National Forum ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) วันที่ 13-15 มีนาคม 2567 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่านต่อ...