งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

เรื่อง ESG (Environment Social Governance)
กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

วันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
และถ่ายทอดสดผ่านระบบเน็ตเวิร์ค SiBN, IPTV, Facebook งานพัฒนาคุณภาพ

 

รับชม Clip ประชาสัมพันธ์ จาก ตัวแทนทีมผู้ช่วยงานคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพได้จาก CLICK >>>  

ทางงานพัฒนาคุณภาพขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

-  Link การลงทะเบียน siform.si.mahidol.ac.th/siform/view.php?id=119333

 - การจัดทำโปสเตอร์นำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคุณภาพและโครงการติดดาว งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566

  1. จดหมายขอความร่วมมือในการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอ ประจำปี 2566 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก
  2. กำหนดการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก
  3. ข้อแนะนำการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคุณภาพ  à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก
  4. แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงในการเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพ  
  5. Template การทำ Poster  หน่วยงาน                               Template การทำ Poster  โครงติดดาว
     

      à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก                                   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก